• Dark Systems BBS, the bad

  From DW@VERT/BEERS20 to All on Thu Feb 10 18:18:00 2022
  there's always one
  ___ _
  | _ ) __ _ __| |
  | _ \/ _` / _` |
  |___/\__,_\__,_| _
  /_\ _ __ _ __| |___
  / _ \| '_ \ '_ \ / -_)
  /_/ \_\ .__/ .__/_\___|
  |_| |_|
  in the bunch... ;)

  ______ _
  | _ \ | |
  | | | |__ _ _ __| | __
  | | | / _` | '__| |/ /
  _____ _ | |/ / (_| | | | <
  / ___| | ||___/ \__,_|_| |_|\_\
  \ `--. _ _ ___| |_ ___ _ __ ___ ___
  `--. \ | | / __| __/ _ \ '_ ` _ \/ __|
  /\__/ / |_| \__ \ || __/ | | | | \__ \
  \____/ \__, |___/\__\___|_| |_| |_|___/
  __/ | ___ ___ ___
  |___/ | _ ) _ ) __|
  | _ \ _ \__ \
  |___/___/___/
  est. 1992 - reborn 2020

  Telnet: BBS.DSBBS.CA:23
  wWw: www.dsbbs.ca

  an original, early 90s style
  RemoteAccess
  BBS

  лллллллллллллллллллллллллллллл ллллллллл лллллллллллллллллллллллллллллн лллллллллн ммм ллллллллллллллллллллллллллпп ллллллллллллллн ллллллллллллллллллллллллллм ллллллллллллллн ллллллллллллллллллллллллллллл лллллллллллллл ллллллллллллллллллллллллллллм лллллллл олллн ллллллллллпппллллллллллллллллн пммлллллллл ллллн млллплмм лллллллпп млм пллллллллллллллл м ллллллп ллллл млпллм оллллм ллллп ллп ллм пппппппплллллл лл лллллллллн лллл олллнпллм
  лп л лн ллн лллл м пп лллллммлполлл лллн ллл плл ллл
  м л лллн ллл олл лп лллллллл лллл пллл плн плпллл
  л мнмллллн лллл оллн ллллллллллллн плл н плн
  л млллллллллллллл олллл л лллллллллмолн пл п нлллллллллллллллл ллллл ол лллллллллн лн лллллллллллллллллллллллмлн лллллллллл ллллллллллллллллллллллллл ллллллллллн ллллллллллллллллллллллллн м ллллллнлллл лллллллллллллпллллллллпп олн ллллллнплллллм мл лллллллнпллллп плллп млл ллллллн лллллллм мллмммммлн лллллллн ммлллл ллллллн плллллллллллллллл

  ... Have you assimilated your own domain?