HispaMSX

instrucciones Z80

2000-01-30 20:53:58
Hola all:
aqui dejo las instrucciones del Z80

              TABLA GENERAL DE INSTRUCCIONES
----------------------------------------------------------------------------
-----------------------
                 Transferencia de DATOS
LD-LDI-LDIR-LDD-LDDR-PUSH-POP-EX-EXX
----------------------------------------------------------------------------
-----------------------
                  Tratamiento de DATOS
BIT-RES-SET-DAA-CPL-NEG-CCF-SCF-RLC-RRC-RL-RR-SLA-SRA-SRL-RLD-RRD-
RLCA-RRCA-RLA-RRA-ADD-ADC-SUB-SBC-INC-DEC-AND-XOR-OR-CP-CPD-
CPDR-CPI-CPIR-
----------------------------------------------------------------------------
-----------------------
                  Bifurcaciones/Saltos
JP-JR-DNJZ-RET-RETI-RETN-CALL-
----------------------------------------------------------------------------
-----------------------                  Entrada/Salida
IN-INI-INIR-IND-INDR-OUT-OUTI-OUTD-OTDR
----------------------------------------------------------------------------
-----------------------                  Control
NOP-HALT-DI-EI-IM-RST
==================================================================
salu2
E-mail: fgarmar(_en_)infomail(_punto_)lacaixa(_punto_)es
http://www.intercom.es/msx

<Anterior en la conversación] Conversación actual [Siguiente en la conversación>
 • instrucciones Z80, Felipe Garcia <=