HispaMSX

RE: El juego del GO llega a Europa

2000-02-24 18:57:03
  Hi!!

 Sigamos animando el área...¿sabeis lo que es el juego del Go?
[>]
  Rafa....
  ¿¿Ahora vas a venir con el juego de Go??

  Pero si es una asignatura de Libre Elección en la Superior de
Telecomunicaciones de la Politécnica de Cataluña!!!
  Cuando quieras, te enseño y te (bueno, os) paso un manual. De momento,
os paso el programa de la Asignatura (que he "cursado", aunque a la
distancia... ;-DDD)
  De verdad, es un juego apasionante, sobre todo por el alto contenido de
estrategia.

  Como nota curiosa, decir que la asignatura (en su versión electrónica,
puesto que Go es un juego de mesa que lo han traducido...) la impartían en
Atari.


  Un saludo,
  José María.

(PD: Por cierto, ¡¡¡LO QUE HACE LA PEÑA PA' NO ESTUDIA!! ;-DDD)

===============================================

    GO

Codi: 50695

Professors coordinadors: Agustín Fernández Jiménez, Antonio Juan Hormigó

Altres professors: Voluntaris del club de go "La Pedra"

Centre docent: E.T.S. d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Càrrega docent: 2 crèdits (2 de pràctics)

Període d'impartició: primer quadrimestre
                segon quadrimestre

Places per a estudiants del mateix centre: 40
Places per a estudiants d'altres centres: 20
Idioma de treball: català

Objectius de l'assignatura:
    El go és un joc de tauler molt popular a l'Orient, però poc conegut
a casa nostra. En comparació
    amb els escacs, les regles del go són extraordinàriament simples,
però reconèixer el final de la
    partida demana una certa experiència.
    Els objectius d'aquesta assignatura són:
      Presentar el joc.
      Introduir els conceptes estratègics i tàctics necessaris per
poder jugar sense supervisió.
      Breu descripció del programa:
        1. Introducció (go en oposició a escacs)
        2. Regles bàsiques
        3. Atari-go
        4. Conceptes bàsics: territori, captura, connexió i vida/mor
t
        5. Pràctiques
    Sistema d'avaluació:
      Assistència a classe i realització de partides fora de classe (s
'entreguen les partides anotades).

Bibliografia recomanada:
IWAMOTO, K. Go para principiantes. The Ishi Press, 1973.

==================================================

<Anterior en la conversación] Conversación actual [Siguiente en la conversación>