HispaMSX

Re: [hispamsx] Hello World !!!! para MNBIOS

2004-03-28 01:43:13

for call a OS "multitask"  not need background process.

  Wow... MSX-DOS with TSRs! Hummm... I think I had already
read something about it.

  []'s

  Daniel Caetano
  daniel(_en_)caetano(_punto_)eng(_punto_)br - http://www.caetano.eng.br/

..."A necessidade de criatividade e' o que contribui para a 
mudanca. A criatividade mantem o criador vivo." (Frank Herbert)<Anterior en la conversación] Conversación actual [Siguiente en la conversación>